Jedno okienko
Poradnik dla przedsiębiorcy – jedno okienko !
Środa, 30 Wrzesień 2009 12:39
  1. Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej jest jednocześnie:
  • wnioskiem o wpis do ewidencji działalności gospodarczej (URZĄD GMINY),
  • wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON – URZĄD STATYSTYCZNY),
  • zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym, o którym mowa w przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (URZĄD SKARBOWY),
  • zgłoszeniem płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych albo zgłoszeniem oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników (ZUS lub KRUS).

 

Wniosek o wpis do ewidencji gospodarczej

>> POBIERZ WNIOSEK<<


 

Więcej…
 
Do pobrania
Piątek, 02 Październik 2009 10:54

---------