Elektroniczna skrzynka podawcza
Piątek, 08 Styczeń 2010 13:18

 

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA URZĘDU MIEJSKIEGO GMINY RAWICZ

Skrzynka ta działa w ramach rządowego projektu e-PUAP, który udostępnia platformę wymiany korespondencji elektronicznej na stronie http://www.epuap.gov.pl/ Pieczę nad platformą sprawuje Departament ds. Informatyzacji przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Aby używać systemu ePUAP do korespondencji z Urzędem Miejskim Gminy Rawicz należy:

1. Dokonać rejestracji i logowania na platformie http://www.epuap.gov.pl/
(Instrukcja dotycząca zakładania konta
)

2. Ze strony głównej platformy ePUAP przejść do zakładki Katalog Usług i wyszukać podmiot:  Urząd Miejski Gminy Rawicz (wg. podziału terytorialnego: Województwo Wielkopolskie -> powiat rawicki -> Rawicz (miasto))
(Instrukcja wyszukiwania podmiotów
)

3. Następnie po dokonaniu wyboru podmiotu pojawi się okno ze spisem dokumentów elektronicznych jakie można aktualnie przesyłać drogą cyfrową do danego urzędu. W chwili obecnej znajduje się tam formularz wniosku o charakterze ogólnym. Po wybraniu tej pozycji zostaną Państwo przekierowani do strony z opisem usługi, a po wybraniu opcji Przejdź do formularza będą mieli Państwo możliwość wypełnienia formularza elektronicznego.

4. Ostatnim krokiem po wypełnieniu formularza jest jego podpisanie za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem. Po podpisaniu wybierają Państwo opcję "Wyślij".

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:
1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes
2. Akceptowalne formaty załączników to:
   1) DOC, RTF
   2) XLS
   3) TXT
   4) GIF, TIF, BMP, JPG
   5) PDF ,
   6) ZIP (archiwa mogą zawierać wyłącznie w/w akceptowalne formaty załączników)
3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.