Stałe imprezy kulturalne
Cykliczne imprezy kulturalne
Czwartek, 24 Wrzesień 2009 08:56

styczeń

 • Wielkopolski Przegląd Chórów i Orkiestr "Śpiewamy Kolędy i Pastorałki" - Dom Kultury w Rawiczu
marzec - kwiecień
 • Przegląd Teatrów Szkolnych i Przedszkolnych "Teatralia" - Dom Kultury w Rawiczu
 • Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Kolory Szarości" - Muzeum Ziemi Rawickiej

maj - czerwiec


 • Przegląd zespołów amatorskich "Muzykorama" - Dom Kultury w Rawiczu
 • Festiwal Sztuki "Forma" - Dom Kultury w Rawiczu
lipiec
 • Przegląd Zespołów Folklorystycznych "Pod Dębami Śpiewanie" - Dębno Polskie
sierpień
 • Biennale Sztuki Europejskiej - Muzeum Ziemi Rawickiej
 • Międzynarodowy Plener Malarski - Muzeum Ziemi Rawickiej
 • Chazackie Spotkania Kapel Ludowych im. A. i Fr. Brzeskotów - Szymanowo
październik

 • "Zaduszki Jazzowe" - Dom Kultury w Rawiczu

listopad
 
 • Spotkania z poezją śpiewaną "Wieczór Księżycowy" - Dom Kultury w Rawiczu