Instytucje kultury
Dom Kultury w Rawiczu
Środa, 23 Wrzesień 2009 11:39
Read morePierwszą formą obecnego Domu Kultury był tzw. Dom Społeczny, który swą działalność rozpoczął 1 stycznia 1946 roku. Inicjatorem zorganizowania tej placówki był ówczesny Inspektor Szkolny i Instruktor Inspektoratu w Rawiczu – Władysław Jarczewski. Działalność kulturalną w ramach Domu Społecznego zorganizowano w zaadoptowanym na ten cel budynku szkolnym przy Wałach J. Dąbrowskiego. Organizatorami tej działalności byli wspomniany już Władysław Jarczewski oraz Jan Spychała – pierwszy społeczny kierownik tej placówki. Nowopowstałej placówce już od pierwszych dni sprzyjało ogromne zainteresowanie i sympatia mieszkańców Rawicza, co wyrażało się znaczną ilością jak i różnorodnością zespołów oraz organizowanych imprez. Po dwóch latach pracy pod kierownictwem Mariana Straburzyńskiego, okazało się, że zajmowany budynek jest już za ciasny. Powstała wówczas inicjatywa przeniesienia całej działalności do gmachu byłej „Strzelnicy”. Dokonano przejęcia obiektu od byłego właściciela – Bractwa Kurkowego.
Więcej…
 
Muzeum Ziemi Rawickiej
Środa, 23 Wrzesień 2009 11:50
Read moreWażną rolę w życiu kulturalnym regionu odgrywa Muzeum Ziemi Rawickiej, które zostało otwarte w 1974 roku. Mieści się ono na parterze zabytkowego ratusza. Ekspozycja stała posiada dwa działy: historyczny i etnograficzny. Ponadto muzeum gromadzi zbiory sztuki z zakresu malarstwa, grafiki, rzeźby, rzemiosła artystycznego. Od 1985 roku muzeum obrało profil zbiorów, którym jest szkło artystyczne z terenu Śląska. W ramach ekspozycji "Dawny Rawicz" przedstawione są najstarsze pamiątki związane z założeniem miasta i działalnością cechów rzemieślniczych z XVII i XVIII wieku.
Więcej…
 
Rawicka Biblioteka Publiczna
Środa, 23 Wrzesień 2009 12:00

Read moreW latach międzywojennych 1919-1939 praca oświatowo-czytelnicza prowadzona była przez Towarzystwo Czytelni Ludowych. Według danych z 1938 roku na terenie powiatu rawickiego były 4 biblioteki publiczne stałe z ilością 4828 tomów, z których korzystało 1164 czytelników. Wybuch II wojny światowej zahamował w zupełności tę działalność.

Po zakończeniu II wojny światowej, jeszcze przed ukazaniem się dekretu o bibliotekach, rozpoczęto w Rawiczu zbiórkę książek ocalałych z działań wojennych, z pogromu szczątków bibliotek oraz darów społeczeństwa.

01.08.1945 roku rozpoczęła w Rawiczu działalność tzw. „Biblioteka Zbiorcza Inspektoratu Szkolnego- Biblioteka Zbiorcza” z księgozbiorem liczącym około 4000 tomów, które stanowiły zalążek przyszłej Biblioteki Powiatowej.

Więcej…