Załącznik nr 1

Urząd Miejski Gminy Rawicz Wydział Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska na podstawie przepisu art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 ze zmian.) zawiadamia, że w siedzibie Urzędu w dniu 28 czerwca 2013 r. na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni został wywieszony wykaz Burmistrza Gminy Rawicz o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości położonej w Rawiczu w rejonie ul. Spokojnej i Sczanieckich, oznaczonej w operacie ewidencyjnym jako działki gruntu nr 1041/12, 1041/14, 1042/1, 1042/3, 1044/3, 2824/3 o łącznej powierzchni 1.4800 ha.