BURMISTRZ GMINY RAWICZ

63-900 Rawicz ul. Piłsudskiego 21

tel. 065/546 54 00 fax. 065/ 546 41 67

 

informuje, że

w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz przy ul. J.Piłsudskiego nr 21, zgodnie z art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.z 2010r Nr 102,poz.651 ze zmianami) w dniu 14 października 2013r. został wywieszony na okres 21 dni, wykaz nieruchomości, stanowiący lokale mieszkalne wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców, położone:

- Rawicz,ul. Kard.Stefana Wyszyńskiego nr 8 - lokal nr 9

- Rawicz,ul. Stefana Bobrowskiego nr 10 - lokal nr 28