BURMISTRZ GMINY RAWICZ
63-900 Rawicz ul. Piłsudskiego 21
tel. 065/546 54 00 fax. 065/ 546 41 67  

 

i n f o r m u j e, że

w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz przy ul. J.Piłsudskiego nr 21  zgodnie  z art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz.U. z 2010r. Nr 102,poz. 651 z późniejszymi zmianami) zostały wywieszone na okres 21 dni niżej wymienione  wykazy:

1. w dniu 14 stycznia 2013r. o przeznaczeniu do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców  lokali mieszkalnych położonych w budynkach wielorodzinnych w Rawiczu przy ul. P.Skargi 2 i Kar.St. Wyszyńskiego 8,

2. w  dniu 16 stycznia 2013r. o przeznaczeniu do dzierżawy , nieruchomości rolnej, położonej w Słupi Kapitulnej, oznaczonej w operacie ewidencyjnym jako działka nr 125, w formie publicznego przetargu ustnego na okres 5-ciu lat.

 

Urząd Miejski Gminy Rawicz Wydział Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska na podstawie przepisu art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 ze zmian.) zawiadamia, że w siedzibie Urzędu na tablicy ogłoszeń w dniu 30 listopada 2012 r. na okres 21 dni został wywieszony wykaz Burmistrza Gminy Rawicz o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Folwarku, oznaczonej w operacie ewidencyjnym jako działka gruntu nr 47/2.

 

BURMISTRZ GMINY RAWICZ
63-900 Rawicz ul. Piłsudskiego 21
tel. 065/546 54 00 fax. 065/ 546 41 67  

 

 

i n f o r m u j e,  że

w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz przy ul.J.Piłsudskiego nr 21 , zgodnie z art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.z 2010r Nr 102,poz.651 ze zmianami) w dniu 21 listopada 2012r. został wywieszony na okres 21 dni,  wykaz nieruchomości, stanowiących  lokal mieszkalne  wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, przeznaczonych do sprzedaży w  trybie  bezprzetargowym na rzecz najemców, położonych w:

- Rawicz,ul.Bobrowskiego nr 7 - lokal nr 9

- Rawicz,ul.Lipowa nr 1 - lokal nr 10

- Rawicz,ul.Mikołajewicza nr 12 d - lokal nr 39

 

 

BURMISTRZ GMINY RAWICZ
63-900 Rawicz ul. Piłsudskiego 21
tel. 065/546 54 00 fax. 065/ 546 41 67  
       

 

i n f o r m u j e, że

w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz przy ul. J.Piłsudskiego nr 21 zgodnie z art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( jednolity tekst Dz.U. z 2010r. Nr 102,poz. 651 z późniejszymi zmianami )  zostały  wywieszone  w dniu 19 listopada 2012r.  na okres 21 dni   wykazy o przeznaczeniu do dzierżawy  w formie bezprzetargowej nieruchomości użytkowanych na cele rolne,  na okres  jednego roku i do trzech lat ,  położonych w niżej wymienionych obrębach:  

Dębno Polskie –  cz.dz. nr 33

Sarnowa -   dz. nr 924

Rawicz – cz.dz.nr 1294/2

 
« PoczątekPoprzednia12345678910NastępnaOstatnie »

Strona 5 z 20