BURMISTRZ   GMINY  RAWICZ               

63-900 Rawicz ul. Piłsudskiego 21

tel. 065/546 54 00 fax.065/ 546 41 67

 

 

informuje, że:
w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz przy ul.J.Piłsudskiego nr 21 , zgodnie z art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (tekst jednolity Dz.U.z 2010r Nr 102,poz.651 ze zmianami) w dniu 22 października 2012r. został wywieszony na okres 21 dni, wykaz nieruchomości, stanowiącej lokal mieszkalny nr 15 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej przeznaczony do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy, położony w budynku wielolokalowym  w Rawiczu przy  ul. 17 Stycznia nr 49. 

 

 

BURMISTRZ   GMINY  RAWICZ               

63-900 Rawicz ul. Piłsudskiego 21

tel. 065/546 54 00 fax.065/ 546 41 67

 

 

informuje, że:

w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz przy ul.J.Piłsudskiego nr 21 , zgodnie z art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (tekst jednolity Dz.U.z 2010r Nr 102,poz.651 ze zmianami) w dniu 02 października 2012r. został wywieszony na okres 21 dni, wykaz nieruchomości, stanowiącej lokal mieszkalny nr 3 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej przeznaczony do sprzedaży w trybie  bezprzetargowym na rzecz najemcy, położony w budynku wielolokalowym  w Rawiczu przy  ul. Wazów nr 16. 

 

BURMISTRZ   GMINY  RAWICZ               

63-900 Rawicz ul. Piłsudskiego 21

tel. 065/546 54 00 fax.065/ 546 41 67  

 

 

 

informuje, że:

w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz przy ul.J.Piłsudskiego nr 21 , zgodnie z art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.z 2010r Nr 102,poz.651 ze zmianami) w dniu 17 września 2012r został wywieszony na okres 21 dni, wykaz nieruchomości, stanowiącej lokal mieszkalny nr 8 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej przeznaczony do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy, położony w budynku wielolokalowym w Rawiczu przy ul. Broniewskiego nr 1. 

 

 

BURMISTRZ   GMINY  RAWICZ               

63-900 Rawicz ul. Piłsudskiego 21

tel. 065/546 54 00 fax.065/ 546 41 67   

  

 

informuje, że:
w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz przy ul. J.Piłsudskiego nr 21 zgodnie z art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz.U. z 2010r. Nr 102,poz.651 z późniejszymi zmianami ) w dniu 18 września 2012r. został wywieszony na okres 21 dni  wykaz wytypowanej do dzierżawy w formie bezprzetargowej na rzecz wnioskodawcy na okres do trzech lat, nieruchomości, położonej w Rawiczu, oznaczonej w operacie ewidencyjnym jako działka gruntu nr 2711/1 o pow. 235 m2  z przeznaczeniem na posadowienie tablicy reklamowej.

 
« PoczątekPoprzednia12345678910NastępnaOstatnie »

Strona 6 z 20