BURMISTRZ   GMINY  RAWICZ 

63-900 Rawicz ul. Piłsudskiego 21

 tel. 065/546 54 00 fax.065/ 546 41 67                                           

 informuje, że :

                                                

w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz przy ul. J.Piłsudskiego nr 21  zgodnie   z art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( jednolity tekst Dz.U. z 2010r. Nr 102,poz. 651 z późniejszymi zmianami )  zostały  wywieszone  w dniu  13 sierpnia 2012r.  na okres 21 dni   wykazy o przeznaczeniu do dzierżawy  w formie bezprzetargowej nieruchomości użytkowanych na cele rolne na rzecz wnioskodawcy i dotychczasowego dzierżawcy ,  na okres do trzech lat ,  położonych w niżej wymienionych obrębach: 

-         Dębno Polskie –  działki gruntu nr 527, 528, 462, 463, 447

-         Sarnówka -  działki gruntu nr 830/1, 831

 
Burmistrz Gminy Rawicz informuje, że
Wpisany przez Halina Młoda   
Czwartek, 19 Lipiec 2012 10:11

w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz przy ul.J.Piłsudskiego nr 21 , zgodnie z art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.z 2010r Nr 102,poz.651 ze zmianami) zostały wywieszone na okres 21 dni, wykazy nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców.

- w dniu 17 lipca 2012r, wykaz nieruchomości, stanowiącej lokal mieszkalny nr 9 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej ,położony w budynku przy ul. Lipowej
nr 3a w Rawiczu ,

- w dniu 18 lipca 2012r, wykaz nieruchomości, stanowiącej lokal mieszkalny nr 7 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej ,położony w budynku przy ul. Marii
Konopnickiej nr 1 w Rawiczu.

 
Informacja
Wpisany przez Przemysław Mórawski   
Poniedziałek, 18 Czerwiec 2012 13:00

Urząd Miejski Gminy Rawicz Wydział Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska na podstawie przepisu art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 ze zmian. ) zawiadamia, że w siedzibie Urzędu na tablicy ogłoszeń w dniu 11 czerwca 2012 r. na okres 21 dni został wywieszony wykaz Burmistrza Gminy Rawicz o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Rawiczu przy ul. Armii Krajowej, oznaczonej w operacie ewidencyjnym jako działka gruntu nr 150/16, na rzecz ENEA OPERATOR Spółka z o. o. w Poznaniu.

 

 
Burmistrz Gminy Rawicz informuje, że
Wpisany przez Halina Młoda   
Środa, 30 Maj 2012 13:21

Urząd Miejski Gminy Rawicz Wydział Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska na podstawie przepisu art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 ze zmian. ) zawiadamia, że w siedzibie Urzędu w dniu 28 maja 2012 r. na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni został wywieszony wykaz Burmistrza Gminy Rawicz o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego niezabudowanych nieruchomości Gminy Rawicz położonych w Sierakowie w rejonie ul. Leśnej i Świętojańskiej (teren byłego poligonu wojskowego).

 
« PoczątekPoprzednia12345678910NastępnaOstatnie »

Strona 7 z 20