Otwarty konkurs ofert na 2014 rok rozstrzygnięty
Wtorek, 14 Styczeń 2014 07:27

W dniu 8 stycznia 2014 roku komisja opiniująca oferty organizacji pozarządowych na realizację zadań własnych Gminy Rawicz w 2014 roku przedstawiła Burmistrzowi Gminy Rawicz ocenę ofert. W dniu 9 stycznia Burmistrz podjął ostateczną decyzję dotyczącą podziału środków dotacji na poszczególne zadania. Poniżej przedstawiamy wyniki konkursu, które zawarte są w Zarządzeniu nr 776/2014 z dnia 9.01.2014r.

Lista zadań publicznych, organizacji je realizaujących wraz z przyznaną kwotą dotacji w 2014 roku

 

Lp

NAZWA OFERENTA

Nazwa zadania

 Kwota dotacji

 
 

 

Zadania z zakresu pomocy społecznej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i/lub przewlekle chorych, działalności na rzecz osób starszych 

    30 000,00   

 

1

Bank Żywności

Udzielanie pomocy żywnościowej dla rodzin i osób znajdujących w trudnej sytuacji życiowej

         13 000,00   

 

2

Stowarzyszenie Z nadzieją w przyszłość

Działania integracyjne i samopomocowe w Jarosławiu

           3 000,00   

 

3

Stowarzyszenie Pomocna Dłoń

11-dniowe spotkanie integracyjne nad morzem

           9 700,00   

 

4

Stowarzyszenie Pomocna Dłoń

6-dniowa wycieczka integracyjna do Zakopanego

 

5

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd w Rawiczu

Wyjazd integracyjny do Sanktuarium w Gostyniu

              800,00   

 

6

PKPS Zarząd Rejonowy w Rawiczu Klub Seniora Wrzos

Impreza integracyjna z okazji 35-lecia klubu i Dnia Seniora

              500,00   

 

7

Rawicki Uniwersytet Trzeciego Wieku 

Cykliczne zajęcia edukacyjne i kulturalne dla seniorów

           3 000,00   

 

 

Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii, alkoholizmowi oraz przemocy w rodzinie

     9 700,00   

 

8

Stowarzyszenie "Zgoda na trzeźwość"

Organizowanie terapii i integracji rodzinnej

           7 000,00   

 

9

ZHP Chorągiew Wielkopolska Hufiec Rawicz

Bliżej siebie. Dalej od nałogów

           2 100,00   

 

10

ZHP Chorągiew Wielkopolska Hufiec Rawicz

Harcerski wolontariat

              600,00   

 

 

Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia

        500,00   

 

11

ZHP Chorągiew Wielkopolska Hufiec Rawicz

Nie bój się reagować. Warsztaty oraz akcje edukacyjne dotyczące pierwszej pomocy

              500,00   

 

 

Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

    17 000,00   

 

12

Stowarzyszenie Ruch Artystyczny "Koniugacja"

Warsztaty wrażliwości i kreacji artystycznej

           5 000,00   

 

13

Rawicki Uniwersytet Trzeciego Wieku 

Warsztaty arteterapii dla osób w wieku emerytalnym

           1 100,00   

 

14

Stowarzyszenie Zespołu Regionalnego Wiesieloki

Kultywowanie kultury chazackiej, działalność zespołu Wiesieloki

         10 000,00   

 

15

ZHP Chorągiew Wielkopolska Hufiec Rawicz

V fotograficzna gra miejska "Szare Szeregi"

              900,00   

 

 

Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

  585 000,00   

 

 

 

 

    20 100,00   

 

16

Rawicki Klub Sportowy "Kolejarz"

Turniej żużlowy o Puchar Burmistrza Gminy Rawicz

           5 000,00   

 

17

KP Rawia

Turniej piłki nożnej o Puchar Burmistrza w kat. Żaków

              500,00   

 

18

Turniej piłki nożnej o Puchar Burmistrza w kat. Orlików

              500,00   

 

19

Turniej piłki nożnej o Puchar Burmistrza w kat. Młodzików

              500,00   

 

20

Turniej piłki nożnej o Puchar Burmistrza w kat. Oldboye

              700,00   

 

21

RKKS Rawia Rawicz

Ogólnopolski Turniej Koszykówki im. St. Pietraszka

           3 800,00   

 

22

Ogólnopolski Turniej Koszykówki im. T. Konata

 

23

Ogólnopolski Turniej Koszykówki o Puchar Firmy PAGMER

              500,00   

 

24

UPKS Wodnik

Zawody Pływackie o Puchar Burmistrza Gminy Rawicz

           1 500,00   

 

25

RUKS Korona-Rawbud

XVI Otwarty Rawicki Turniej Szachowy

           1 000,00   

 

26

UKS Olimp

Międzynarodowy Turniej Judo o Puchar Burmistrza

           2 000,00   

 

27

Międzynarodowy Turniej Koszykówki o Puchar Burmistrza

 

28

RKS Bock

Zawody strzeleckie z okazji rocznicy powrotu Rawicza do Polski

              500,00   

 

29

UKS START

Mistrzostwa Wielkopolski w Pływaniu Sprawni Razem

           1 000,00   

 

30

Rawicki Uniwersytet Trzeciego Wieku 

IV Majowa Spartakiada Seniorów

           2 600,00   

 

 

 

 

    65 000,00   

 

31

Rada Miejsko - Gminna LZS

Realizacja kalendarza imprez sportowych dla mieszkańców wsi

         13 000,00   

 

32

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy

Realizacja kalendarza SZS oraz szkolenie MOS i MSS

         52 000,00   

 

 

 

 

  499 900,00   

 

33

Rawicki Klub Sportowy "Kolejarz"

Rozwój sportu żużlowego

       115 000,00   

 

34

KP Rawia

Rozwój piłki nożnej w Rawiczu

         64 100,00   

 

35

LUKS Pelikan Dębno Polskie

Rozwój piłki nożnej w Dębnie Polskim

           9 500,00   

 

36

LKS Sarnowianka

Rozwój piłki nożnej w Sarnowie

         15 500,00   

 

37

RKKS Rawia Rawicz

Rozwój koszykówki męskiej

         54 700,00   

 

38

MUKS Kadet

Rozwój lekkoatletyki

         40 800,00   

 

39

RKK Surem

Rozwój karate shotokan

         15 500,00   

 

40

UPKS Wodnik

Rozwój pływania

         62 000,00   

 

41

RUKS Korona-Rawbud

Rozwój szachów

         15 800,00   

 

42

UKS Olimp

Rozwój kosz. żeń., judo i tenisa stoł.

         77 600,00   

 

43

RKS Bock

Rozwój strzelectwa sportowego

         29 400,00   

 

 

Zadania z zakresu krajoznawstwa i krajoznawstwa

     1 600,00   

 

44

Polskie Towarzystwo TK oddział Rawicz

Organizacja rajdów pieszych i rowerowych

           1 600,00    

 

 

Zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

        350,00   

 

45

ZHP Chorągiew Wielkopolska Hufiec Rawicz

"Zielone harcowanie"

              350,00