Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych
Czwartek, 20 Sierpień 2009 12:17
Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. w Gostyniu jest funduszem poręczeniowym, którego podstawowym zadaniem jest wspieranie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez udzielanie poręczeń spłaty kredytów/pożyczek związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy z terenu południowo-zachodniej Wielkopolski nie posiadający wymaganych przez Bank zabezpieczeń mogą zgłosić się o pomoc do SFPK Sp. z o.o. w Gostyniu:
maksymalna kwota poręczenia to 450 tys. złotych
  • zabezpieczamy do 70% kwoty kredytu/pożyczki,
  • bez dodatkowych dokumentów i zbędnych formalności,
  • wniosek o przyznanie poręczenia jest rozpatrywany w ciągu 7 dni roboczych,
  • od kwoty przyznanego poręczenia pobieramy jednorazową prowizję w wysokości od 0,5% - 3,0%.

PRZEDSIĘBIORCO SKORZYSTAJ Z NASZEGO PORĘCZENIA A POMOŻE CI ONO W OSIĄGNIĘCIU WIELU KORZYŚCI

Więcej informacji znajdą Państwo pod adresem: http://www.fundusz.gostyn.pl/

a także dzwoniąc do Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz: tel. 065 546 54 07