Pytania do Burmistrza
Alternatywny transport dla mieszkańców sołectw
Wtorek, 20 Wrzesień 2011 07:04

 

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami mamy dobre informacje, dla tych mieszkańców okolicznych sołectw, którzy chcieliby skorzystać z transportu w ramach gminnych dowozów szkolnych. Mamy już zapewnienie przewoźnika, że firma będzie zabierać mieszkańców dowożąc uczniów do poszczególnych szkół.
Więcej…
 
Na jakim etapie jest przetarg dot. prac remontowych na cmentarzu Armii Sowieckiej? Jakie prace (i o jakiej wartości) prowadzono tam w poprzednich latach? Jakie dofinansowanie pozyskał samorząd na obecnie planowane zadanie?
Poniedziałek, 22 Sierpień 2011 12:51

Do przetargu przystąpiło 3 oferentów. Proponowane przez potencjalnych wykonawców kwoty wahają się od 48 tys. zł do 84 tys. zł. W tej chwili trwa sprawdzanie ofert. Gminie zależy na szybkim wyłonieniu wykonawcy ze względu na to, że I etap prac (rozbiórka mogił zbiorowych) musi zostać zakończony do połowy września.

Więcej…
 
W związku z ogłoszeniem kolejnego przetargu na remont pomieszczeń UMG: - które pomieszczenia urzędowe będą remontowane w najbliższym czasie? Dlaczego na oba zadania nie ogłoszono jednego przetargu? Jaką pulę środków na zaplanowane obecnie prace posia
Poniedziałek, 22 Sierpień 2011 12:48

 

Kolejne remonty dotyczyć będą, w kolejności: Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, Pomieszczeń Biura Rady, następnie wymalowane zostaną pomieszczenia Wydziału Organizacyjno Prawnego. Gmina zdecydowała się na odrębne procedury przetargowe z dwóch powodów:

Więcej…
 
Druga rzecz to także interwencja – tym razem, ul. Rzemieślnicza w Rawiczu. Otrzymaliśmy sygnał, że podczas budowy kanalizacji sieć deszczowa została omyłkowo podłączona do kanalizacji sanitarnej w związku z czym ulica będzie ponownie rozkopana co – zda
Poniedziałek, 22 Sierpień 2011 12:47

 

O sytuacji na ul. Rzemieślniczej wiemy. Sprawa jest w toku. Wykonawca został zobowiązany przez gminę, by do końca miesiąca wykonał zadanie prawidłowo. Po zakończeniu prac wykonawca odtworzy nawierzchnię. Całość zostanie wykonana w ramach rękojmi.

 

 
Mieszkańcy Sarnowy zgłosili się do nas z prośbą o interwencję w sprawie rowu, który „przecina” ul. Strzelecką. Twierdzą, że rów nie jest drożny, a rury położone przy dawnej stacji PKP – pozarywane. Efektem jest zalewanie – przy każdym większym deszczu
Poniedziałek, 22 Sierpień 2011 12:41

Jeszcze dziś pracownik urzędu pojedzie na miejsce, o którym mówimy i sprawdzi, jaki jest stan rowu. Jeśli potwierdzi niedrożność, w miarę możliwości, urząd podejmie odpowiednie działania. Osiedle Sarnowa jest wyłączone z działalności spółek wodnych, które konserwują rowy.

Więcej…
 
Jakie środki zaplanowano w tegorocznym budżecie samorządu na pokrycie kosztów wydawania Gazety Rawickiej? Ile kosztuje wydanie jednego numeru?
Poniedziałek, 11 Lipiec 2011 14:42

Gmina  nie zabezpiecza w swoim budżecie środków na wydawanie Gazety Rawickiej. Pytania zarówno o wielkość nakładu, koszt wydania egzemplarza, jak i środki należy skierować do Rawickiego Domu Kultury.

 
Czy został złożony wniosek o organizacje imprez masowych lub o zezwolenie na obrót alkoholem w sarnowskiej dyskotece?
Poniedziałek, 11 Lipiec 2011 14:41

W tej kwestii nic się nie zmieniło. Do urzędu nie wpłynął wniosek właściciela tamtejszego obiektu. Nie wydawaliśmy też zezwolenia na obrót alkoholem.

 

 
Jakie jest stanowisko samorządu w kwestii zgłoszonego przez Przewodniczącego Rady pomysłu budowy siłowni zewnętrznej?
Poniedziałek, 11 Lipiec 2011 14:40

Jesteśmy jak najbardziej „za”. Byłaby to kolejna forma promująca zdrowy-sportowy tryb życia. Natomiast sama realizacja pomysłu może trochę potrwać, jak każde zadanie, czy pomysł wprowadzany w życie po zamknięciu budżetu. Więcej będziemy mogli powiedzieć po zapoznaniu się ze szczegółami pomysłu przewodniczącego.

 
Ile ofert wpłynęło na obsługę dowozów szkolnych? Czy jesteście Państwo w stanie skalkulować w chwili obecnej, ile w sumie będą kosztowały dowozy? Czy i kiedy będą prowadzone rozmowy dot. korzystania ze szko
Poniedziałek, 11 Lipiec 2011 14:36

Na zadanie: Zakup biletów miesięcznych szkolnych dla uczniów dojeżdżających do palcówek oświatowych na terenie miasta i gminy Rawicz złożone zostały 3 oferty.

Więcej…
 
Ile ofert wpłynęło na zadanie "zagospodarowanie sołeckiego zakątka", jaka jest cena najdroższej i najtańszej oferty, jaką pulę ma na zadanie zamawiający?
Poniedziałek, 11 Lipiec 2011 14:15

Dziś, tj 1.07.2011 unieważniony zostanie przetarg na realizację zadania: Zagospodarowanie ogródka rekreacyjnego „Sołecki Zakątek” w Kątach wraz z budową świetlicy z konstrukcji drewnianej. Gmina zamierza ogłosić ponowny przetarg w przyszłym tygodniu.

W budżecie na dzień otwarcia ofert- 138.487zł.

Kwota z oferty (jedyna złożona) – 181.287,61zł.

W związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego tego zadania, gmina zwiększy środki w budżecie.

 

 


 
Czy samorząd przygotuje projekt uchwały dot. zmiany nazwy ul. Berlinga?
Piątek, 01 Lipiec 2011 13:32

Do wyłącznej kompetencji rady należy nadawanie i zmiana nazw ulic oraz placów itd. Jeśli radni chcą dokonywać zmian, muszą podjąć stosowne działania.

Więcej…
 
Czy zakończyło się postępowanie dot. wykupu gruntów w zw. z budową Orlika w Zielonej Wsi? Jeśli tak, proszę o szczegóły.
Piątek, 01 Lipiec 2011 13:32

Jest decyzja o warunkach zabudowy, która musi się uprawomocnić. Następnie czeka nas jeszcze kwestia podziału gruntów jednego z właścicieli. Całość procedury może potrwać jeszcze co najmniej 2 m-ce.

 
Czy jest szansa na budowę Orlika na os. Westerplatte?
Piątek, 01 Lipiec 2011 13:31

Gmina w tym rejonie miasta obecnie nie posiada wystarczającej powierzchni terenu na lokalizację takiego boiska. Są tam głownie tereny spółdzielni mieszkaniowej.

 
Czy firma ze Żmigrodu skończy budowę kanalizacji w Dębnie Polskim (etap I). Jeśli nie, jakie działania podejmie samorząd? Jaki zakres pracy został już wykonany? Czy są szanse, że inwestycja zostanie ukończona zgodnie z terminem?
Piątek, 01 Lipiec 2011 13:30

O procencie wykonania zadania mówiliśmy na poprzedniej konferencji prasowej. Wykonawcy do skończenia zostało ok. 20% prac na poszczególnych odcinkach.

Więcej…
 
1. Czy do UMG dotarły sygnały dot. zastrzeżeń co do remontów świetlic w Słupi Kapitulnej i Zielonej Wsi? a-> zdaniem Pawła Szybaja w Słupi z jednej ściany odpadł tynk. b-> w Zielonej Wsi miała być sala gimnastyczna, a obiekt - po remoncie - wyposażeniem p
Piątek, 01 Lipiec 2011 13:27

Po interwencji na ostatniej sesji radnego Pawła Szybaja komisja z urzędu pojechała dokonać ponownego przeglądu stanu po remoncie w obu świetlicach. Zwróciliśmy się też z oficjalnym pismem do Andrzeja Szymańskiego, jako właściciela firmy wykonującej zadanie o ustosunkowanie się do zarzutów radnego, ich wyjaśnienie i oczywiście usunięcie usterek w ramach gwarancji.

Więcej…
 
« PoczątekPoprzednia12NastępnaOstatnie »

Strona 1 z 2