Ile ofert wpłynęło w przetargu na Orlika w Sarnowie? (plus wysokość środków zarezerwowanych na inwestycję z podziałem na własne i dofinansowanie; wartość najtańszej i najdroższej oferty, planowany termin rozstrzygnięcia przetargu)
Wtorek, 28 Czerwiec 2011 13:04

14 czerwca odbyło się otwarcie ofert na "Budowę kompleksu boisk sportowych wraz z adaptacją istniejącego budynku na zaplecze sanitarno-szatniowe przy Szkole Podstawowej nr 5 w Rawiczu w ramach programu Moje boisko-Orlik 2010".

Złożonych zostało 6 ofert. Najdroższa- 1.629. 744,40zł, najtańsza 1.260.743,10 zł. Trwa sprawdzanie ofert. Jeśli nie będzie konieczności składania dodatkowych wyjaśnień do końca miesiąca procedury powinny się zakończyć. Gmina zarezerwowała na ten cel w budżecie kwotę 1.222.000 zł (kwota ta nie uwzględnia dofinansowania). Urząd Marszałkowski dofinansowuje inwestycje w kwocie 333 tys. zł.