Czy samorząd przygotuje projekt uchwały dot. zmiany nazwy ul. Berlinga?
Piątek, 01 Lipiec 2011 13:32

Do wyłącznej kompetencji rady należy nadawanie i zmiana nazw ulic oraz placów itd. Jeśli radni chcą dokonywać zmian, muszą podjąć stosowne działania.

Procedowanie jest identyczne, jak z projektem uchwały przygotowanej np. przez radnego Grzegorza Kubika w kwestii zwolnień od podatków dla remontowanych kamienic zabytkowych w centrum miasta. Jeśli, któryś z radnych wystąpi z projektem takiej uchwały, oczywiście otrzyma od urzędu pomoc w jej skonstruowaniu zgodnie z normami prawnymi. Przypomnam, że od kilkunastu lat obowiązuje niepisana zasada, że inicjatorem nadawania nazw tylko nowym ulicom, po konsultacjach z zainteresowanymi mieszkańcami, był burmistrz, natomiast inicjatywa dokonania zmiany na wniosek mieszkańców lub organizacji należała wyłącznie do radnych.