Ile ofert wpłynęło na obsługę dowozów szkolnych? Czy jesteście Państwo w stanie skalkulować w chwili obecnej, ile w sumie będą kosztowały dowozy? Czy i kiedy będą prowadzone rozmowy dot. korzystania ze szko
Poniedziałek, 11 Lipiec 2011 14:36

Na zadanie: Zakup biletów miesięcznych szkolnych dla uczniów dojeżdżających do palcówek oświatowych na terenie miasta i gminy Rawicz złożone zostały 3 oferty.

      Najtańsza I pakiet 139.058,40zł

       II pakiet 144.569,60zł

Najdroższa I pakiet 201.177,60zł

                  II pakiet 288.870,40zł

Gmina wystąpiła do firmy, która złożyła najtańszą ofertę o wyjaśnienie kwot pakietów, ze względu na ich niską cenę. Ma do tego prawo w przypadku wątpliwości co do wysokości kwot. Jeśli okaże się, że wyliczenia przedstawione przez oferenta są prawidłowe i przewoźnik utrzyma przedłożone stawki, wówczas szacujemy, że w obu pakietach łącznie mogą się pojawić oszczędności, które zostaną wyliczone po zakończeniu usługi w 2012 r. Kwotę na dowozy w roku szkolnym 2011/2012 przyjęto w oparciu o dane ubiegłoroczne. Był to wydatek ok. 460 tys. zł na cały rok szkolny. Rozmowa o kursach rejsowych będzie się mogła natomiast odbyć po zakończeniu procedury i po wyborze oferenta.