W związku z ogłoszeniem kolejnego przetargu na remont pomieszczeń UMG: - które pomieszczenia urzędowe będą remontowane w najbliższym czasie? Dlaczego na oba zadania nie ogłoszono jednego przetargu? Jaką pulę środków na zaplanowane obecnie prace posia
Poniedziałek, 22 Sierpień 2011 12:48

 

Kolejne remonty dotyczyć będą, w kolejności: Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, Pomieszczeń Biura Rady, następnie wymalowane zostaną pomieszczenia Wydziału Organizacyjno Prawnego. Gmina zdecydowała się na odrębne procedury przetargowe z dwóch powodów:

pierwszy- ewentualne oszczędności po pierwszym przetargu miały zasilić pulę drugiego, drugi powód - Wydział Spraw Obywatelskich de facto mieści się w odrębnym budynku. Remont przeprowadzany był na bazie dokumentacji projektowej. Remont urzędu zaś to nie tylko remont poszczególnych biur, ale również szereg dodatkowych prac. Przetarg ma charakter otwarty. Pula środków, to ok. 200 tys. zł. Dodatkowo poza przetargiem wymienione zostaną również witraże, prace te musi wykonać konserwator.