Informacja o XXXVIII sesji Rady Miejskiej Gminy Rawicz
Środa, 04 Grudzień 2013 14:14

Uprzejmie informuję, że XXXVIII sesja Rady Miejskiej Gminy Rawicz, odbędzie się 19 grudnia  2013 r. o godz. 12.00 w sali 102 Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz przy ul. Piłsudskiego 21 w Rawiczu.

 

Porządek obrad:

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

II. Odczytanie porządku obrad sesji.

III. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

IV. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.

V. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy Rawicz.

VI. Interpelacje i zapytania radnych.

VII. Podjęcie uchwał w sprawach:

1. Przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej Gminy Rawicz na 2014 rok.

2. Przyjęcia rocznego planu potrzeb Gminy Rawicz na rok 2014 w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych.

3. Zmiany Uchwały nr VI/40/07 Rady Miejskiej Gminy Rawicz  z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Rawicz w celu udzielenia pomocy regionalnej na wspieranie inwestycji początkowych lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z inwestycją początkową.

4. Zadań, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013.

5. Dokonania zmian w budżecie Gminy Rawicz na rok 2013.

VIII. Uchwalenie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Rawicz na lata 2014-2023.

Uchwalenie Budżetu Gminy Rawicz na 2014 rok.

IX. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

X. Wolne głosy i wnioski.

XI. Zakończenie.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej Gminy Rawicz

(-) Jacek Gwizdek

LAST_UPDATED2