Rada Sportu
W roku 2000 z inicjatywy Burmistrza Gminy Rawicz powstała Społeczna Rada Sportu. Zadanie, jakie postawiono przed członkami Rady to przede wszystkim integracja środowiska sportowego z terenu Gminy Rawicz, opiniowanie kierunków i programów rozwojowych dotyczących kultury fizycznej oraz opracowanie zasad podziału środków przeznaczonych na dofinansowanie działalności stowarzyszeń kultury fizycznej.
Dzięki zmianom w ustawie o kulturze fizycznej oraz polskiej konfederacji sportu pojawiła się szansa powołania Rady Sportu uchwałą Rady Miejskiej. Prace nad regulaminem działania Rady Sportu właśnie trwają, a pierwsze spotkanie członków Rady odbyło się na początku lipca 2003r.

CZYM ZAJMUJE SIĘ RADA SPORTU?

 • opracowywanie i opiniowanie strategii rozwoju gminy w zakresie kultury fizycznej
 • opiniowanie projektu budżetu w części dotyczącej kultury fizycznej i sportu
 • opiniowanie projektów uchwał dotyczących rozwoju kultury fizycznej i sportu
 • opiniowanie programów rozwoju bazy sportowej na terenie gminy
 • tworzenie i opiniowanie planów imprez sportowych, rekreacyjnych organizowanych przez różne organizacje na terenie gminy, dofinansowywanych z budżetu gminy
 
Członkowie Rady Sportu
 • Robert Skotarek - Międzyszkolny Uczniowski Pływacki Klub Sportowy „Wodnik”
 • Sławomir Wasilewski - Rawicki Koszykarski Klub Sportowy „Rawia” Rawicz
 • Ludwik Łyczakowski - Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Kadet”
 • Włodzimierz Markowski - Rawicki Uczniowski Klub Sportowy „Korona-Rawbud” 
 • Kazimierz Machowiak - Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Olimp” 
 • Teofil Cichowlas - Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Pelikan” Dębno Polskie 
 • Maciej Szymkowiak - Powiatowy Szkolny Związek Sportowy Rawicz 
 • Marek Polowczyk - Klub Piłkarski „Rawia” Rawicz 
 • Grzegorz Mieloch - Ludowy Klub Sportowy „Sarnowianka”
 • Dariusz Błoniewski - Rawicki Klub Sportowy Pavart Rawicz 
 • Artur Dudek - Rawicki Klub Sportowy „Kolejarz” Rawicz 
 • Maciej Hodura - Rada Miejsko-Gminna Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych 
 • Ryszard Kapłon - Klub Sportowy „BOCK” 
 • Krzysztof Glina - Rawicki Klub Karate "Surem" 
 • Tomasz Brendel - RSC "Bike"
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Zasady finansowania sportu
Środa, 12 Wrzesień 2007 01:00
Na posiedzeniu Rady Sportu w dniu 3 marca 2007 roku Rada Sportu wniosła ostatnie poprawki do zasad naliczania dotacji dla klubów sportowych. Obowiązywać one będą przy naliczaniu wysokości dotacji na 2008 rok. Zapraszamy do lektury. W dalszej części tekstu znajduje się również do pobrania ankieta. Nieco zmodyfikowana ankieta jest niezbędnym dokumentem przy szacowaniu kosztów podstawowych klubów.

 

Więcej…
 
Regulamin działania Rada Sportu
Sobota, 31 Styczeń 2004 01:00
Pomimo, że Rada Sportu przy Burmistrzu Gminy Rawicz powstała, jako organ opiniujący, w 2000 roku, to dopiero po zmianach w ustawie o kulturze fizycznej w 2004 możliwe stało się formalne powołanie Rady Sportu uchwałą Rady Miejskiej Gminy Rawicz w styczniu 2004r. Przedstawiamy regulamin jej działania.
Więcej…
 
Zmiana Regulaminu działania Rady Sportu
Sobota, 31 Styczeń 2004 01:00
Uchwalona 31 paździenika 2007 r. przez Radę Miejską Gminy Rawicz
Więcej…
 
Historia działalności Rady Sportu
Poniedziałek, 03 Marzec 2003 01:00
Tutaj mozna zapoznać się z najważniejszymi dokonaniami Rady Sportu do 2002 roku.
Z inicjatywy radnych Marka Nowaczyka i Piotra Domanieckiego decyzją Zarządu Miasta i Gminy Rawicz z dnia 13 listopada 1998 roku udzielono pełnomocnictwa członkowi Zarządu Piotrowi Domanieckiemu do powołania Społecznej Rady Sportu przy Burmistrzu. Jednocześnie desygnowano do pracy w Radzie Sportu radnych Edwarda Igielskiego i Tomasza Organistkę. Na pierwsze posiedzenie Rady zaproszono przedstawicieli wszystkich Stowarzyszeń Kultury Fizycznej dotowanych z budżetu gminy.
Więcej…