CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Wtorek, 05 Lipiec 2011 06:50

Przedsiębiorcy, którzy nie dostosowali wpisów w ewidencji działalności gospodarczej do zapisów Polskiej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej (PKD 2007, NIP) lub ich dane są nieaktualne z innych powodów powinni zgłosić się do Urzędu Miejskiego (ul. Marsz.J.Piłsudskiego 25 , Biuro Obsługi Klienta) aby zaktualizować wszystkie dane.


Gminy mają obowiązek przekazać do 31 grudnia 2011 roku danych aktualnie zarejestrowanych przedsiębiorców do powstającej elektronicznej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Wpisy i zmiany wpisów do ewidencji działalności gospodarczej są zwolnione z opłat. Więcej informacji na temat aktualizacji wpisów w ewidencji działalności gospodarczej można uzyskać pod numerem telefonu 65 5465400.