Informacja
Piątek, 13 Styczeń 2012 11:25

W dniu 1 lipca 2011r. Sejm RP uchwalił nowelizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która zasadniczo zmienia dotychczasowy model gospodarki odpadami komunalnymi i ustanawia nowe zasady finansowania, odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Powyższa ustawa weszła w życie w dniu 1 stycznia 2012r. i nakłada na gminę obowiązek stopniowego wprowadzania nowego systemu gospodarki odpadami, najpóźniej do dnia 1 lipca 2013 roku.
Przejęcie przez gminy obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi zwolni właścicieli z obowiązku podpisywania umów z przedsiębiorstwami trudniącymi się tego rodzaju działalnością. W zamian za to gmina będzie pobierała opłatę uwzględniającą m.in. koszty zbierania, odzysku, a także unieszkodliwiania odpadów.
Informację na temat nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, z dnia 1 lipca 2011r. znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Środowiska www.mos.gov.pl/komunalne  Poleć znajomym  i na stronie www.samorzad.pap.pl
Załączniki:
Pobierz plik (www.mos.gov.pl_g2_big_2011_12_d3f949b1d87c50b61062d3e705a4fa9b.pdf)Ulotka informacyjna[ ]