Zintegrowany Informator Pacjenta
Czwartek, 26 Wrzesień 2013 08:09


Z dniem 1 lipca 2013 roku został uruchomiony Zintegrowany Informator Pacjenta. Jest to ogólnopolski serwis internetowy, który ułatwia pacjentom dostęp do informacji o udzielonych świadczeniach zdrowotnych, ich kosztach sfinansowanych przez NFZ oraz daje możliwość dokładnego prześledzenia historii swojego leczenia.

Dzięki posiadaniu konta ZIP, pacjenci mogą, nie wychodząc domu, wyszukać wszystkie placówki na terenie Polski, w których można leczyć się w ramach ubezpieczenia w NFZ. Można także sprawdzić, kiedy złożono deklarację do lekarza POZ, pielęgniarki POZ, położnej POZ oraz kiedy otrzymano refundowane przedmioty ortopedyczne czy środki pomocnicze, np. protezę lub wózek. System umożliwia także sprawdzenie informacji na temat dostępu do świadczeń w danym dniu oraz realizacji złożonego w NFZ wniosku do sanatorium. W celu uzyskania danych dostępowych do ZIP, należy zgłosić się do Punktu Obsługi Ubezpieczonych WOW NFZ w Rawiczu przy ul. Buszy 5 i okazać się dowodem osobistym lub paszportem. Więcej informacji a także możliwość rejestracji wniosku dla nowego użytkownika znajdują się na stronie www.nfz-poznan.pl pod hasłem Zintegrowany Informator Pacjenta.

 

 

KS