Wspieranie rozwoju mowy małego dziecka
Wtorek, 01 Październik 2013 12:03

Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Rawiczu Ewa Latusek oraz logopedzi: Anna Kołodziej i Joanna Nowak mają zaszczyt zaprosić zainteresowanych nauczycieli, pedagogów, psychologów, logopedów i lekarzy na interdyscyplinarną konferencję logopedyczną pt. "Wspieranie rozwoju mowy małego dziecka", która odbędzie się dnia 16 października 2013 r. o godzinie 11.00 w Muzeum Ziemi Rawickiej w Rawiczu w Sali Portretowej.

Przebieg konferencji:

 

I blok tematyczny: Dziecko słabosłyszące i niesłyszące.

11.00 - 11.10 otwarcie konferencji, wystąpienie Dyrektora PPP w Rawiczu p. Ewy Latusek

11.10 - 11.50 "Uwagi do diagnozy logopedycznej dziecka niesłyszącego."

prelegent p. dr n. biol. Anna Żebryk - Stopa

11. 50 - 12.10  "Wybrane zagadnienia terapii dziecka słabosłyszącego i niesłyszącego"

prelegent p. mgr Ewa Latusek

12.10 -  12.25 piętnastominutowa  przerwa kawowa

 

II blok tematyczny: Czynniki wpływające na prawidłowy rozwój mowy.

12.25 - 12.40  "Prawidłowy rozwój mowy małego dziecka" prelegent p. mgr Anna Kołodziej

12. 40 -12.55  "Problemy okołoporodowe i ich konsekwencje dla dalszego prawidłowego rozwoju małego dziecka." prelegent p. mgr Honorata Szymańska

12. 55 - 13.10 "Napięcie mięśniowe i jego wpływ na prawidłowy rozwój dziecka, a w konsekwencji na  prawidłowy rozwój mowy." prelegent p. mgr Monika Anna Hodura

13. 10 - 13.25 "Wady zgryzu i choroby uzębienia oraz ich wpływ na prawidłowy rozwój mowy". prelegent p. mgr Alicja Delomier

13.25 - 13.40 "Zabawy rozwijające mowę małego dziecka" prelegent p. mgr Joanna Nowak

13. 40 - 13.45 - pięciominutowa przerwa

 

13. 45 - 14.00 Prezentacja produktów Wydawnictwa EPIDEIXIS i Księgarni Edukacyjna.pl.

14. 00 zakończenie konferencji.

 

Podczas konferencji będzie istniała możliwość zakupu pomocy Wydawnictwa EPIDEIXIS i Księgarni Edukacyjna.pl.

 

Prosimy o telefoniczne lub mailowe potwierdzenie przybycia na konferencję  do dnia 10 X 2013r.

W potwierdzeniu prosimy podać nazwę placówki oraz ilość osób, które przybędą  na konferencję.

 

Dane kontaktowe:

Anna Kołodziej:  tel. 601 786 944; e - mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Joanna Nowak: tel. 607  533 718; e - mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

"Wspieranie rozwoju mowy małego dziecka"

interdyscyplinarna konferencja logopedyczna

16 października 2013

 

PRELEGENCI;

1. dr n. biol. Anna Żebryk - Stopa - neurologopeda, starszy asystent w Katedrze i Klinice Foniatrii i Audiologii Akademii Medycznej w Poznaniu, od 2003r. koordynator specjalizacji medycznej z zakresu neurologopedii, była przewodnicząca Polskiego Związku Logopedów, była przewodnicząca PZL oddział Wielkopolska

 

2. mgr Ewa Latusek - absolwentka pedagogiki przedszkolnej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze oraz Studiów Podyplomowych Surdopedagogiki. Ponadto ukończyła Studia Podyplomowe z zakresu organizacji i zarządzania oświatą - Menadżer Oświaty, kurs kwalifikacyjny z nadzoru pedagogicznego oraz inne związane z kierowaniem pracą placówki oświatowej. Od roku 2006 dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rawiczu. Zajmuje się diagnozą, terapią, wspomaganiem dzieci słabosłyszących i niesłyszących ich rodziców i nauczycieli powiatu rawickiego.

 

3. mgr Honorata Szymańska - absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu -wydział nauk o zdrowiu - położnictwo, certyfikowany terapeuta SI, nauczyciel. Ukończyła liczne kursy i szkolenia, m.in. "Zaawansowany kurs j. migowego", "Terapia behawioralna dzieci z autyzmem", "Grafomotoryka", "ADHD u dzieci - metody diagnozy i terapii", "Stymulacja rozwoju poznawczego i emocjonalnego dzieci do 3 roku życia".

 

4. mgr Monika Anna Hodura - absolwentka Wydziału Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, terapeuta w Przychodni Rehabilitacyjnej NZOZ           w Pakosławiu, w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji Medycznej i Ośrodku Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu, Członek Polskiego Towarzystwa Terapeutów Metody Vojty. Certyfikowany terapeuta metody Vojty, Integracji Sensorycznej, metody PNF, Mechanicznego Diagnozowania i Terapii McKenzie. Ukończone kursy metody NDT -Bobath,  Kinesiology Taping.

 

5. mgr Alicja Delomier - lekarz stomatolog

 

6. mgr Joanna Nowak - absolwentka Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów podyplomowych z logopedii i neurologopedii. Terapeuta  metody Castillo Morales® oraz Integracji Sensorycznej. Diagnosta " Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej - pierwszy, drugi i trzeci rok życia". Jest członkiem Polskiego Związku Logopedów, posiada Certyfikat Zawodowy Logopedy.

 

7. mgr Anna Małgorzata Kołodziej - absolwentka pedagogiki ze specjalnością nauczania początkowego na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studiów podyplomowych w zakresie logopedii, neurologopedii i nauk o rodzinie. Posiada certyfikat terapeuty Kinezjologii edukacyjnej III-stopnia. Ukończyła bardzo liczne formy doskonalenia zawodowego m. in. "Emisja głosu I i II", "Psychologiczne aspekty terapii jąkania", "Praca z dzieckiem autystycznym z uwzględnieniem terapii logopedycznej". Założyła pierwszy KLUB Jąkających /"KLUB J"/ się w Wielkopolsce - od wielu lat zajmuje się terapią osób jąkających się. Jest członkiem Polskiego Związku Logopedów, posiada Certyfikat Zawodowy Logopedy.

 

Grupa Wsparcia dla rodziców dzieci z mutyzmem wybiórczym w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rawiczu

 

Cele Grupy Wsparcia:

- wzajemne udzielanie pomocy i wsparcia przez rodziców,

- uczenie się na doświadczeniach innych rodziców,

- przekazywanie istotnych treści na temat leczenia, metod pracy z dziećmi mutystycznymi,

- nabywanie wiedzy oraz dzielenie się przeżyciami, trudnościami z innymi rodzicami z podobnymi problemami,

- zdobywanie informacji na temat instytucji pracujących z dziećmi z mutyzmem wybiórczym,

- nabywanie skutecznych metod wychowawczych,

- profesjonalna pomoc specjalistów.

 

Uczestnikami Grupy Wsparcia są rodzice/prawni opiekunowie dzieci, u których zdiagnozowany został mutyzm wybiórczy (selektywny). W spotkaniach mogą brać również zapraszani goście oraz nauczyciele, wychowawcy przedszkolni i szkolni dzieci.

 

Grupa spotyka się co dwa miesiące w terminach ustalonych wspólnie z rodzicami.

 

Spotkania mają charakter otwarty. Najbliższe spotkanie odbędzie się 7 października 2013 roku o godzinie 16.00.

 

Grupę prowadzą psychologowie poradni Agnieszka Pierzchała i Kamila Wiśniewska.