Debatowali z uczniami o wychowaniu fizycznym
Piątek, 11 Październik 2013 12:01

Gimnazjum w Sierakowie, w tym roku szkolnym, przystąpiło do ogólnopolskiego programu „WF Z KLASĄ”. 

Akcja organizowana pod patronatem MEN przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie ma na celu podniesienie jakości lekcji wychowania fizycznego w polskiej szkole poprzez: zwiększenie aktywności uczniów i uczennic na lekcjach wf-u, pomoc nauczycielom w opracowaniu innowacyjnych programów sportowo-rekreacyjnych, podniesienie prestiżu zawodu nauczycieli wf-u, uświadomienie Polakom, jak poważne są zagrożenia związane ze spadkiem sprawności fizycznej dzieci i wzmocnienie funkcji wychowawczych aktywności sportowej i rekreacyjnej. Rok szkolny 2013/2014 jest pierwszą edycją niniejszego programu, do którego zgłosiło się około 1000 szkół z terenu całej Polski.  

W Gimnazjum w Sierakowie program zainaugurowała ogólnoszkolna debata pod hasłem - „Zajęcia sportowe i rekreacyjne w naszej szkole „z klasą”, która odbyła się 9 października bieżącego roku. Uczestniczyli w niej delegowani uczniowie z każdej klasy, p. Piotr Mosiek – dyrektor szkoły oraz nauczyciele wychowania fizycznego, zaś moderatorem dyskusji był p. Rafał Kononowicz – nauczyciel wf-u. Celem tego spotkania było ustalenie stanu rzeczywistego zajęć sportowych i rekreacyjnych w placówce, obranie pożądanego kierunku, który wpłynie na poprawę ich atrakcyjności oraz wybranie jednego z sześciu zadań proponowanych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Zdecydowaliśmy się na organizację szeregu ciekawych imprez sportowych, które uaktywnią uczniów o różnym stopniu sprawności fizycznej. Realizacją zadania zajmować się będzie grupa nauczycieli w składzie – Agata Roszak, Dorota Kasperczak, Robert Murawski, Hubert Kupczyk, Łukasz Szybaj, Piotr Łukasiewicz i Rafał Kononowicz przy wsparciu uczniów i dyrektora szkoły.

 

 

Rafał Kononowicz

Nauczyciel wychowania fizycznego

Gimnazjum w Sierakowie