Za czy przeciw euro?
Wtorek, 05 Listopad 2013 07:15

W Gimnazjum nr 1 im. H. Sienkiewicza odbyły się warsztaty europejskie, w ramach których  omawiano na lekcjach wiedzy o społeczeństwie  zagadnienia dotyczące  wspólnej waluty europejskiej  pt: „Za czy przeciw euro?”. Uczniowie poznali kryteria konwergencji warunkujące wprowadzenie wspólnej waluty. Zabierali głos w dyskusji na temat zalet i wad skutkujących wprowadzeniem nowej waluty do obiegu w naszym kraju.

W ramach projektu uczniowie brali udział  w konkursie plastycznym pt:

„Projektujemy polską stronę monety euro”. Laureatami zostali następujący uczniowie:

1 miejsce zajęła Wiktoria Kuczyńska z kl. Ie

2 miejsce  Bartek  Szynkarek z kl. Ia

3 miejsce Dawid Rąpała z kl. IIb

Uczniowie wzięli także udział w konkursie na wiersz o walucie  euro:

1 miejsce przypadło Robertowi Matysiakowi z kl. Ie

2 miejsce zajął Bartosz Gołąbek z kl. Ic

3 miejsce Paulina Chmielarczyk z kl. Ic.

Uczniowie gimnazjum mieli także możliwość zapoznania się z jedną form demokracji bezpośredniej jaką jest referendum. Szkolne referendum w sprawie przystąpienie Polski do strefy euro  odzwierciedla nastroje Polaków wskazując na spadek optymizmu w sprawie wprowadzenia euro.

Oto wyniki referendum:

a) za wprowadzeniem euro - 14,8%

b) przeciw - 85,1% 

W czasie warsztatów uczniowie poszczególnych  klas przygotowywali gazetki na temat wybranych państw - członków Unii Europejskiej. Wykonane przez uczniów prezentacje podlegały ocenie. Najciekawsze prace wykonali uczniowie klas:

1 miejsce- klasa 1E

2 miejsce- klasa 3 B

3 miejsce- klasa 3A

 

 

Jadwiga Dworecka

Gimnazjum nr 1 im. H. Sienkiewicza