Zmiana nr konta bankowego
Poniedziałek, 30 Grudzień 2013 09:04

Od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku obsługę bankową Gminy Rawicz prowadzić będzie Getin Noble Bank S.A. z siedzibą przy ulicy Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa. Wszelkie podatki i opłaty na rzecz budżetu Gminy Rawicz należy dokonywać na następujący numer konta bankowego: 

66 1560 0013 2885 7118 4000 0002

Urząd Miejski Gminy Rawicz

ul. Piłsudskiego 21

63-900 Rawicz

 

Jednocześnie informujemy, że wszystkie wpłaty gotówkowe dokonywane przez osoby fizyczne na rzecz budżetu Gminy Rawicz i na rzecz podległych jednostek organizacyjnych Gminy będą bezpłatne. Wpłaty gotówkowe przez osoby fizyczne w Rawiczu przyjmowane będą w punkcie Banku przy ul. Rynek 16 (przy siedzibie starostwa powiatowego w Rawiczu).

 

M.C