Pożyczki dla przedsiębiorców
Środa, 04 Grudzień 2013 09:31

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, w ramach Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji, finansowanego z Programu Operacyjnego Innwoacyjna Gospodarka prowadzi nabór wniosków o udzielenie pożyczek na preferencyjnych warunkach dla przedsiębiorców.

Przedsiębiorcy mogą uzyskać pożyczkę w kwocie od 200.000 do 2.000.000 zł. Wnioski należy składać od dnia 15 listopada 2013 roku w trybie ciągłym. PARP oferuje korzystne rozwiązania związane ze spłatą pozyczki, jak i z oprocentowaniem 6,5% w skali roku.

 

 

Pożyczki dla przedsiębiorców mogą być udzielone na:

a) urchomienie działalności

b) wzrost i rozszerzenie działalności.

 

Uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie są mikro lub mali przedsiębiorcy, spełniający warunki, szczegółowo opisane w załączniku. Dodatkowe informacje można również znaleźć na stronach internetowych:

* www.DofinansowanieDlaFirm.pl

* www.parp.gov.pl.