Absolwencki wieczór. Wystawa ilustracji Przemysława Antoniaka
Piątek, 06 Grudzień 2013 08:33

W dniu 4 grudnia 2013 roku o godz. 19.00 w "Gimnazjalnej Galerii na Piętrze" w Gimnazjum w Sierakowie odbyło się wyjątkowe spotkanie literacko - plastyczne mające na celu promocję książki pt. "Ostatni rozkaz", połączone z wystawą ilustracji Przemysława Antoniaka - absolwenta sierakowskiej placówki z lat 2002 - 2005.

Wystawa składa się z dwóch części: w części plastycznej wyeksponowane są w większości prace rysunkowe pisarza będące ilustracjami do wydanej książki. Wykonane są one długopi-sem dość poprawnie i stanowią początek do przyszłych działań plastycznych autora.  Drugą część ekspozycji stanowią eksponaty rycerskie, jako że Przemysław Antoniak należy do Pocztu Rycerza Mariusza Herbu Rawa. Zarówno wspomniane eksponaty, jak i prace rysunkowe stanowią dopełnienie zainteresowań autora.

Wartym zaznaczenia jest fakt, iż spotkanie z autorem książki "Ostatni rozkaz" prowadziła Joanna Basa - zeszłoroczna absolwentka Gimnazjum w Sierakowie i laureatka tytułu "Absolwenta Roku 2013", która rozmawiała z P. Antoniakiem na temat jego warsztatu literackiego, zainteresowań, pomysłów na bohaterów swojej książki, czy też roli szkoły w ukształtowaniu się jego zainteresowań literackich. W trakcie spotkania odczytywane były również fragmenty książki przez uczennice ze szkolnego koła teatralnego "WSTECZ": Ewę Heinze, Martę Janurę, Marię Kośmider i Martynę Pietruszkę, jak również przez absolwentkę szkoły - Jagodę Maciejak. Wieczór zaś zakończył się sprzedażą książki, którą nabywcy otrzymywali wraz z dedykacjami jej autora. Nad przebiegiem całości wydarzenia czuwali: p. Witold Adamczyk - nauczyciel plastyki i kurator wystawy oraz p. Kinga Helińska - Szpajda, nauczycielka języka polskiego i współopiekunka gimnazjalnego koła teatralnego.

W wydarzeniu, którego zadaniem było również promowanie absolwenckich talentów, uczestniczyło wiele osób: rodzice, nauczyciele oraz byli i obecni uczniowie szkoły, rodzina i bliscy absolwenta gimnazjum, zaproszeni goście, jak również osoby zainteresowane sztuką. Wystawa czynna będzie do końca grudnia.

 

  

Witold Adamczyk, Piotr Mosiek

Gimnazjum w Sierakowie