Piłkarz Polskiej Ekstraklasy na Finale X Halowego Turnieju Piłki Nożnej w Gimnazjum w Sierakowie
Poniedziałek, 13 Styczeń 2014 15:16

Po raz dziesiąty już w historii Gimnazjum im. Adama Olbrachta Przyjmy - Przyjemskiego w Sierakowie organizowany był Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora.

Impreza ta w swoim założeniu ma przede wszystkim upowszechniać sport wśród młodzieży gimnazjalnej z jego najistotniejszymi wartościami wychowawczymi, jak również integrować społeczność szkolną i otaczające ją środowisko lokalne. Turniej rozegrany został systemem pucharowym. Do zawodów zgłosiło się 126 uczniów gimnazjum, którzy reprezentowali 14 drużyn. W trakcie turnieju rozegrano 21 meczy i strzelono 110 bramek.

Impreza ta, podobnie jak w poprzednich edycjach oraz z uwagi na swój wyjątkowy, jubile-uszowy charakter, cieszyła się ogromnym zainteresowaniem ze strony uczniów obecnych i byłych, działaczy sportowych oraz miłośników futbolu. Dzięki systematycznemu już zaanga-żowaniu mediów, instytucji oraz stowarzyszeń sportowych w organizację przedsięwzięcia zyskało ono od kilku lat wymiar znaczącego wydarzenia regionalnego i stało się tym samym symbolem przywiązania gimnazjum do wychowawczej roli sportu.

Finał rozegrany został 3 stycznia br. przy kompletnie wypełnionej hali sportowej w obecności zaproszonych gości, m. in.: Pana Macieja Szymkowiaka - zastępcy dyrektora OSiR w Rawi-czu oraz współorganizatora turnieju w roku 2005, Pana Marka Grześkowiaka - Przewodni-czącego Rady Rodziców szkoły, Pana Dariusza Marchewki - zastępcy Dyrektora ds. Marke-tingu i Handlu firmy RAWAG, Pana Marka Polowczyka - Prezesa Klubu Piłkarskiego "Ra-wia" Rawicz, Pana Dariusza Cieślaka - Prezesa Klubu Żużlowego "Kolejarz" Rawicz, Pana Krzysztofa Kiełkiewicza - właściciela firmy PRAMCO oraz współorganizatora turnieju w latach 2003-0024 i 2006, przedstawicieli mediów oraz sponsorów turnieju.

Jubileuszowa, dziesiąta edycja wydarzenia uświetniona została ponadto obecnością szczegól-nego gościa - absolwenta Gimnazjum w Sierakowie w latach 2000 - 2003, obecnie zaś piłka-rza RUCHU Chorzów - Jakuba Smektały. W wygłoszonym przemówieniu w trakcie otwarcia finałowego meczu piłkarz polskiej Ekstraklasy podkreślił swoje związki ze szkołą, początki kariery piłkarskiej oraz przekazał na ręce dyrektora szkoły - Pana Piotra Mośka klubową ko-szulkę. Niniejsza edycja przedsięwzięcia była dla jego organizatorów również pretekstem do złożenia podziękowań niezmiennym sponsorom turnieju: Paniom - Grażynie Pertek i Elżbie-cie Dzięwięckiej - właścicielkom sklepu BETA, Panu Kacprowi Zelkowi - właścicielowi firmy ECONEX oraz Panu Stanisławowi Przybylskiemu - właścicielowi restauracji PIZZA CLUB. Dyrektor gimnazjum - Pan Piotr Mosiek wraz ze współorganizatorem turnieju - Pa-nem Piotrem Łukasiewiczem, wręczyli wymienionym sprzymierzeńcom okolicznościowe statuetki oraz specjalnie na tę okoliczność przygotowane tabla wspomnieniowe z imiennymi podziękowaniami.

Na uwagę zasługuje również fakt, iż przed rozpoczęciem meczu Pan Maciej Szymkowiak, jako Przewodniczący Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego - wręczył nauczycielowi wychowania fizycznego, a jednocześnie współorganizatorowi turnieju - Panu Piotrowi Łuka-siewiczowi medal za zasługi dla sportu szkolnego Województwa Wielkopolskiego.

Zwycięzcą X Turnieju została drużyna HAZY TEAM, która zwyciężyła w ciekawym i emo-cjonującym meczu finałowym drużynę FC SZERSZENIE - 2:1. Trzecie miejsce zajęła druży-na MAGIC BOYS wygrywając w "małym finale" z KRÓLEWSKIMI - 5:2. W skład zwycię-skiej drużyny weszli: Michał Adamiak, Norman Cichowlas, Marcin Hądzlik, Mateusz Jamro-ży, Karol Niedźwiedź, Błażej Sokołowski, Kamil Taront, Krystian Walkowiak oraz Wojciech Zmysłowski.

Zwycięska drużyna otrzymała: medale, dyplom, upominki od sponsora - firmy ALLES z Go-stynia i patrona medialnego Radia ELKA oraz Puchar Dyrektora Gimnazjum w Sierakowie, zaś wicemistrzowie turnieju otrzymali: dyplomy i upominki ufundowane przez zakład foto-graficzny FOTO - BAMA i dwutygodnik ZIEMIA RAWICKA. Nagrodzony został również Najlepszy Strzelec Turnieju (Kacper Jabłoński, 9 zdobytych goli) - otrzymał statuetkę i na-grodę w postaci piłki nożnej i ochraniaczy oraz dyplom z rąk zdobywcy tego trofeum w roku 2003 - Adriana Nawrota; Najlepszy Bramkarz Turnieju (Kamil Taront), który otrzymał: statuetkę i profesjonalne rękawice bramkarskie oraz dyplom z rąk zdobywcy tego trofeum w 2008 roku - Karola Danka; Najlepszy Zawodnik Finału (Marcin Hądzlik), który otrzymał puchar ufundowany przez Radio ELKA oraz nagrodę książkową ufundowaną przez dwutygo-dnik ZIEMIA RAWICKA, jak również dyplom z rąk zdobywcy tegoż trofeum w roku 2010 - Dawida Adamiaka. Wszyscy indywidualnie wyróżnieni zawodnicy otrzymali również upo-minki ufundowane przez Urząd Miejski Gminy Rawicz.

Wartym zaznaczenia była również kontynuacja przygotowanego przez Samorząd Uczniow-ski: Konkursu na najlepiej kibicującą klasę. W rywalizacji tej zwyciężyła klasa III A, która uhonorowana została drobnymi upominkami ufundowanymi przez gimnazjalny samorząd uczniowski. W przerwie meczu rozstrzygnięty został konkurs Lech Poznań - duma Wielko-polski, zorganizowany przez Pana Rafała Dziewięckiego - nauczyciela historii sierakowskiej placówki. Jego zwycięzcą została Julia Starczewska z klasy III E, drugie miejsce zajął Jakub Kokociński, również z klasy III E, trzecie zaś Jan Polowczyk z klasy I B. Laureaci na-grodzeni zostali firmowymi gadżetami poznańskiego klubu, ufundowanymi przez sklep spor-towy "BETA". W przerwie meczu i tuż po jego zakończeniu uroczystość uświetniły występy: zespołu tanecznego ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Rawiczu - CRAZY LADIES, prowadzo-nego przez Panią Monikę Demut, Kacpra Pruchnika z klasy III B, Patryka Zielińskiego z kla-sy III C oraz pokaz free stylu przygotowanego przez absolwenta szkoły Mateusza Pruchnika.

Fundatorami nagród dla zawodników biorących udział w turnieju byli: firma "RAWAG", Radio "ELKA", Pani Grażyna Pertek oraz Pani Elżbieta Dziewięcka z firmy "BETA", Pan Kacper Zelek z firmy "ECONEX", Pan Stanisław Przybylski - właściciel kawiarni "PIZZA CLUB", firma "ALLES" z Gostynia, dwutygodnik "ZIEMIA RAWICKA", zakład fotogra-ficzny "FOTO - BAMA" oraz Urząd Miejski Gminy Rawicz.

 

  

 

Patronat medialny nad imprezą objęli: Radio ELKA, dwutygodnik ZIEMIA RAWICKA, dziennik ABC, jak również miesięcznik GAZETA RAWICKA.

Jubileuszowa edycja turnieju miała zatem także retrospektywny charakter, podkreślając silne dotychczasowe związki szkoły ze środowiskiem sportowym miasta i regionu; odwoływała się do swojej dotychczasowej historii, co podkreślone zostało, specjalnie na tę okazję przygoto-waną, wystawą fotograficzną z wcześniejszych edycji turnieju, jak również wystawą indywi-dualną poświęconą Jakubowi Smektale.

 

Piotr Mosiek

Dyrektor Gimnazjum w Sierakowie