„Indywidualizacja nauczania w klasach I – III w Gminie Rawicz”

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie

Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”

Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Szukasz dokumentów do pobrania? Kliknij tutaj

Koordynator i biuro projektu:

Michał Turski

Urząd Miejski Gminy Rawicz, ul. Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz, pok. 107 (I piętro)

tel. 655467671, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.Regulamin rekrutacji uczestników
Wtorek, 08 Listopad 2011 08:30

Przedstawiamy Państwu ostateczny regulamin rekrutacji uczestników projektu. Proszę zwrócić uwagę na sporny do tej pory zapis z par. 3 ust. 3 "W wyjątkowych sytuacjach dziecko może uczestniczyć w kilku formach zajęć". Chodzi tutaj przede wszystkim o możliwość łączenia zajęć z gimnastyki korekcyjnej i jednej z pozostałych form zajęć. Zamiar połączenia innych form zajęć należy szczególnie umotywować.

 
Informacje ogólne o projekcie
Czwartek, 27 Październik 2011 09:15

Projekt pod nazwą „Indywidualizacja nauczania klas I – III w Gminie Rawicz” jest realizowany w terminie od 1 września 2011 r. do 30 czerwca 2012 r. Skierowany jest do uczniów i uczennic klas I – III szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rawicz.

Więcej…
 
Szkolenie "Równość szans"
Czwartek, 03 Listopad 2011 07:24

W dniach 14, 15, 16, 17 listopada od godziny 14.00 odbędą się szkolenia z zakresu "Równości szans kobiet i męzczyzn". Szkolenie jest obowiązkowe dla wszystkich osób zaangażowanych w realizację projektu. Szkolenie przeprowadzi instytucja PISOP z Poznania i potrwa 2 - 2,5 godziny,

Więcej…
 
Informacje o instytucji realizującej projekt
Piątek, 28 Październik 2011 09:01

Przedstawiamy Państwu podstawowe informacje dotyczące Firmy realizującej projekt Indywidualizacji nauczania w klasach I-III w Gminie Rawicz. Firma "Centrum Edukacji ATUT-Wielkopolska" została wybrana przez Gminę Rawicz w drodze przetargu nieograniczonego.

Więcej…